Vilkår og betingelser

Testene beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som er i bilen. Punktene under anmerkninger beskriver feilene som er funnet, og skal gi trygghet for bilens tekniske tilstand. Kjøper må selv gjøre undersøkelse av bilens historikk og forvisse seg om at det ikke finnes skjulte feil og mangler før kjøp av bilen, samtidig som selger er innforstått med sin opplysningsplikt for skjulte feil og mangler.

 

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

 

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter kommer frem i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje. Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig. Inneholder testen prissetting av påkost gjøres ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

 

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

 

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll eller vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

 

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/ oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

 

Testen er ikke å anse som en EU-Kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste EU-Kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere EU-Kontroll (EU-Kontroll = Periodiskkjøretøykontroll)

 

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

 

6. Avlesning av diagnose

Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

 

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bli visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på   batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

 

8. Viking Kontroll ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

 

Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

Ved ansvar for Viking kontroll skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her prisen for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 14 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.

 

9. Avbestilling og endring av bestilt time

Avbestilling eller endring av time må gjøres før klokken 10:00 virkedagen før oppsatt time. Ved avbestilling, endring eller ikke møtt til bestilt time blir du fakturert 50% av kostnaden for bestilt tjeneste.

Timer som er bestilt til inneværende dag som ikke blir benyttet blir fakturert med 50% av kostnaden av bestilt tjeneste.